Sikrer kvalitet i norsk fiskekultivering


Etter kultiveringsmøte........

Foredragene fra møtet


LES MER
(OPPDATERT 3/25/2019 12:08:18 PM)

Innkalling årsmøte 2019

Styret for Kultiveringsanleggenes forening innkaller med dette til årsmøte på; Scandic Hell i Stjørdal onsdag 20. mars 2019 kl. 1630. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Kultiveringsmøtet 2019 på samme sted.19.-21. mars 2019 på Scandic Hell, v/Trondheim Lufthavn Værnes.


LES MER
(OPPDATERT 3/5/2019 9:43:18 AM)
Kultiveringsmøtet 2019

19.-21. mars 2019 på Scandic Hell, v/Trondheim Lufthavn Værnes.

Styret i KAF mener at vi har fått til et interessant og variert program, som bør være av interesse for alle som jobber i kultiveringsbransjen. Håper at flest mulig har anledning til å delta. Mindre endringer/tillegg i programmet kan forekomme. I så fall vil redigert program bli oppdatert så fort dette er klart. PROGRAM OPPDATERT 5 . mars


LES MER
(OPPDATERT 1/28/2019 11:41:20 AM)

Villakskonferansen 2019
En vitenskapelig konferanse på norsk for lakseforskere, lakseforvaltere og andre kunnskapsinteresserte arrangeres i Trondheim 22.-23. januar 2019
LES MER
(OPPDATERT 12/12/2018 11:07:41 AM)
Foredrag fra Årsmøte/Fagdager Orkanger
Her finner du foredragene fra fagdagene
LES MER
(OPPDATERT 4/11/2018 1:12:05 PM)

Program kultiveringsmøte 2018

Årets kultiveringsmøte arrangeres på Bårdshaug Herregård i Orkanger 20-22. mars 2018.
Vi ønsker velkommen til ett møte med mange interessante foredrag.


LES MER
(OPPDATERT 3/16/2018 12:00:00 AM)
Innkalling årsmøte

Styret for Kultiveringsanleggenes forening innkaller med dette til årsmøte på; Bårdshaug Herregård i Orkanger onsdag 21. mars 2018 kl. 1700. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Kultiveringsmøtet 2018 på samme sted.


LES MER
(OPPDATERT 3/8/2018 11:46:12 AM)

Sikkerhetskurs GASS
”Sikker håndtering av gass” er et heldagskurs som gir en innføring i generell gasskunnskap. Det er god variasjon mellom teori, demonstrasjoner og praktisk øvelser. Alle kursdeltagerne vil få mulighet til å slukke brann i ulike gasser med ulike typer slokkemetoder. Kurset avsluttes med en enkel skriftlig prøve slik at tilegnet kunnskap kan dokumenteres. Både bedriften og deltagere får etter endt kurs utstedt kompetansebevis
LES MER
(OPPDATERT 3/6/2018 10:05:48 AM)
Nofima inviterer til seminar om villaksgenetikk
7. februar inviterer Nofima og prosjektet QuantEscape2 til seminar om villaksgenetikk. OPPDATERING SE VIDEO FRA SEMINARET
LES MER
(OPPDATERT 2/12/2018 12:00:00 AM)

Kultiveringsmøtet 2018
20-22. mars på Bårdshaug Herregård, Orkanger.
Påmelding

LES MER
(OPPDATERT 1/2/2018 8:57:43 AM)
Villaksen taper igjen
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
LES MER
(OPPDATERT 10/18/2017 12:51:43 PM)

Kurs i fiskevelferd

NIVA ønsker velkommen til kurs i Fiskevelferd for kultiveringsanlegg. Kurset arrangeres på NIVA, går over en dag, og har spesielt fokus på kultiveringsanleggenes behov.


LES MER
(OPPDATERT 4/27/2017 9:30:12 AM)
Vil ha omkamp om vernede vassdrag
Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) varsler utbygging av vernede vassdrag.
LES MER
(OPPDATERT 1/31/2017 9:46:16 AM)

Kultiveringsmøtet 2017
Kultiveringsmøtet og årsmøte i KAF holdes i Mosjøen i tidsrommet 21.-23. mars. 2017
LES MER
(OPPDATERT 1/23/2017 12:00:00 AM)
Kurs i fiskevelferd
Oversikt over tilbydere av fiskevelferdskurs.
LES MER
(OPPDATERT 1/5/2017 9:35:56 AM)

Merking og sporing av oppdrettet fisk
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for svekket dyrevelferd ved merking og sporing av oppdrettsfisk og kultiveringsfisk.
LES MER
(OPPDATERT 3/30/2016 10:39:46 AM)
Årsmøte 2016
Styret for Kultiveringsanleggenes forening(KAF) innkaller med dette til årsmøte på Scandic Hell Hotell Værnes onsdag 16. mars 2016 kl 17.30
LES MER
(OPPDATERT 2/29/2016 10:19:42 AM)

Kultiveringsmøte 2016

15.-17. mars 2016 på  Scandic Hell Hotell på Værnes

 


LES MER
(OPPDATERT 1/14/2016 9:32:23 AM)
Revisjon av akvakulturdriftsforskriften

Mattilsynet starter en revisjon av forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften). Målsettingen med revisjonen er å fjerne eller endre bestemmelser som fører til unødvendig saksbehandling, unødvendige byrder og hindringer for utvikling og forbedringer i driften av akvakulturanlegg.


LES MER
(OPPDATERT 3/30/2015 9:52:25 AM)

Gentester laksen for å avsløre oppdrettslaks i slekta
Med molekylærgenetikk kan forskerne avsløre opphavet til laksen. Det sikrer riktig valg av stamfisk for fiskeutsetting.
LES MER
(OPPDATERT 3/23/2015 11:01:40 AM)
Kultiveringsmøte 2015

17. – 19. mars på på Comfort Hotell Union Brygge, Drammen.
Programmet i år er meget bra, med mange aktuelle temaer samt dyktige foredragsholdere.
Det er bra med påmeldinger til møtet men vi har fremdeles plass til flere.

Velkommen til møtet.


LES MER
(OPPDATERT 2/2/2015 11:07:37 AM)

Nye retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye
Med nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ønsker Miljødirektoratet at ny kunnskap skal tas i bruk. Utført på en god måte kan fiskeutsetting være et viktig verktøy, men skal kun benyttes dersom andre tiltak ikke virker godt nok.
LES MER
(OPPDATERT 5/16/2014 11:46:09 AM)
Villakseminar 25. april i Kristiansand
Norske Lakseelver skal arrangere fagseminar om villaksforvaltning  på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 25/4
LES MER
(OPPDATERT 4/3/2014 11:25:09 AM)

Medlemsmøte Helsetjenesten og Årsmøte i KAF
Foredragene fra møtet.
LES MER
(OPPDATERT 4/3/2014 10:36:27 AM)
Priser fiskefòr
KAF har framforhandlet gode priser på fiskefòr hos leverandøren skretting.
LES MER
(OPPDATERT 3/12/2014 9:50:49 AM)

Medlemsmøte Helsetjenesten
Trondheim 25-26 mars 2014
LES MER
(OPPDATERT 3/10/2014 8:52:13 AM)
Referat fra styremøte
Ny side med referat fra styremøter publisert.
LES MER
(OPPDATERT 10/15/2013 11:01:13 AM)

Revidering av bestemmelser om vannbehandling innen akvakultur
Mattilsynet har startet arbeidet med å revidere bestemmelsene om vannbehandling innen akvakultur.
LES MER
(OPPDATERT 5/21/2013 10:46:25 AM)
Gjennomgang av regelverk for oppdrett av ferskvannsfisk
Mattilsynet har fått oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet om å ta en gjennomgang av fiskehelse- og velferdsregelverket med sikte på å forenkle og forbedre regelverket slik at det bedre kan legges til rette for ferskvannoppdrett.
LES MER
(OPPDATERT 4/2/2013 10:40:26 AM)

Mattilsynet har fastsatt kontrollområdeforskrift for Romsdals-regionen.
Mattilsynet har fastsatt kontrollområdeforskrift for Romsdals-regionen. Forskriften er et ledd i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G.salaris)


LES MER
(OPPDATERT 4/2/2013 10:22:48 AM)
Kultiveringsmøte 2013 vel gjennomført
KAF arrangerte årets kultiveringsmøte samt årsmøte i foreningen på Voss i tidsrommet 12/3-14/3 2013.
LES MER
(OPPDATERT 3/15/2013 9:54:55 AM)

KULTIVERINGSMØTET 2013
Tirsdag 12/3 kl 1300 til torsdag 14/3 kl 1200 Fleischer`s Hotel på Voss. www.fleischers.no
LES MER
(OPPDATERT 1/16/2013 9:17:16 AM)
Flere nye regler
Forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)
LES MER
(OPPDATERT 4/13/2012 1:51:30 PM)

Medlemsskap i KAF
Kontingentsatser for medlemsskap i Kultiveringsanleggenes forening
LES MER
(OPPDATERT 4/12/2012 1:49:12 PM)
Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk
Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i Norge og kommet med en rekke anbefalinger.
LES MER
(OPPDATERT 1/2/2012 1:46:10 PM)

Etter kultiveringsmøte 2011
Her legges artikler og foredrag fra foredragsholderne til nedlasting.
LES MER
(OPPDATERT 3/15/2011 1:41:30 PM)
Godkjente desinfeksjonsmidler
Oppdatert liste over godkjente desinfeksjonsmidler 
LES MER
(OPPDATERT 12/6/2010 1:24:05 PM)

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

LES MER
(OPPDATERT 12/2/2010 1:22:31 PM)