Sikrer kvalitet i norsk fiskekultivering


Villaksen taper igjen
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
LES MER
(OPPDATERT 2017-10-18 12:51:43)

Kurs i fiskevelferd

NIVA ønsker velkommen til kurs i Fiskevelferd for kultiveringsanlegg. Kurset arrangeres på NIVA, går over en dag, og har spesielt fokus på kultiveringsanleggenes behov.


LES MER
(OPPDATERT 2017-04-27 09:30:12)
Vil ha omkamp om vernede vassdrag
Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) varsler utbygging av vernede vassdrag.
LES MER
(OPPDATERT 2017-01-31 09:46:16)

Kultiveringsmøtet 2017
Kultiveringsmøtet og årsmøte i KAF holdes i Mosjøen i tidsrommet 21.-23. mars. 2017
LES MER
(OPPDATERT 2017-01-23 00:00:00)
Kurs i fiskevelferd
Oversikt over tilbydere av fiskevelferdskurs.
LES MER
(OPPDATERT 2017-01-05 09:35:56)

Merking og sporing av oppdrettet fisk
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for svekket dyrevelferd ved merking og sporing av oppdrettsfisk og kultiveringsfisk.
LES MER
(OPPDATERT 2016-03-30 10:39:46)
Årsmøte 2016
Styret for Kultiveringsanleggenes forening(KAF) innkaller med dette til årsmøte på Scandic Hell Hotell Værnes onsdag 16. mars 2016 kl 17.30
LES MER
(OPPDATERT 2016-02-29 10:19:42)

Kultiveringsmøte 2016

15.-17. mars 2016 på  Scandic Hell Hotell på Værnes

 


LES MER
(OPPDATERT 2016-01-14 09:32:23)
Revisjon av akvakulturdriftsforskriften

Mattilsynet starter en revisjon av forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften). Målsettingen med revisjonen er å fjerne eller endre bestemmelser som fører til unødvendig saksbehandling, unødvendige byrder og hindringer for utvikling og forbedringer i driften av akvakulturanlegg.


LES MER
(OPPDATERT 2015-03-30 09:52:25)

Gentester laksen for å avsløre oppdrettslaks i slekta
Med molekylærgenetikk kan forskerne avsløre opphavet til laksen. Det sikrer riktig valg av stamfisk for fiskeutsetting.
LES MER
(OPPDATERT 2015-03-23 11:01:40)
Kultiveringsmøte 2015

17. – 19. mars på på Comfort Hotell Union Brygge, Drammen.
Programmet i år er meget bra, med mange aktuelle temaer samt dyktige foredragsholdere.
Det er bra med påmeldinger til møtet men vi har fremdeles plass til flere.

Velkommen til møtet.


LES MER
(OPPDATERT 2015-02-02 11:07:37)

Nye retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye
Med nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ønsker Miljødirektoratet at ny kunnskap skal tas i bruk. Utført på en god måte kan fiskeutsetting være et viktig verktøy, men skal kun benyttes dersom andre tiltak ikke virker godt nok.
LES MER
(OPPDATERT 2014-05-16 11:46:09)
Villakseminar 25. april i Kristiansand
Norske Lakseelver skal arrangere fagseminar om villaksforvaltning  på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 25/4
LES MER
(OPPDATERT 2014-04-03 11:25:09)

Medlemsmøte Helsetjenesten og Årsmøte i KAF
Foredragene fra møtet.
LES MER
(OPPDATERT 2014-04-03 10:36:27)
Priser fiskefòr
KAF har framforhandlet gode priser på fiskefòr hos leverandøren skretting.
LES MER
(OPPDATERT 2014-03-12 09:50:49)

Medlemsmøte Helsetjenesten
Trondheim 25-26 mars 2014
LES MER
(OPPDATERT 2014-03-10 08:52:13)
Referat fra styremøte
Ny side med referat fra styremøter publisert.
LES MER
(OPPDATERT 2013-10-15 11:01:13)

Revidering av bestemmelser om vannbehandling innen akvakultur
Mattilsynet har startet arbeidet med å revidere bestemmelsene om vannbehandling innen akvakultur.
LES MER
(OPPDATERT 2013-05-21 10:46:25)
Gjennomgang av regelverk for oppdrett av ferskvannsfisk
Mattilsynet har fått oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet om å ta en gjennomgang av fiskehelse- og velferdsregelverket med sikte på å forenkle og forbedre regelverket slik at det bedre kan legges til rette for ferskvannoppdrett.
LES MER
(OPPDATERT 2013-04-02 10:40:26)

Mattilsynet har fastsatt kontrollområdeforskrift for Romsdals-regionen.
Mattilsynet har fastsatt kontrollområdeforskrift for Romsdals-regionen. Forskriften er et ledd i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G.salaris)


LES MER
(OPPDATERT 2013-04-02 10:22:48)
Kultiveringsmøte 2013 vel gjennomført
KAF arrangerte årets kultiveringsmøte samt årsmøte i foreningen på Voss i tidsrommet 12/3-14/3 2013.
LES MER
(OPPDATERT 2013-03-15 09:54:55)

KULTIVERINGSMØTET 2013
Tirsdag 12/3 kl 1300 til torsdag 14/3 kl 1200 Fleischer`s Hotel på Voss. www.fleischers.no
LES MER
(OPPDATERT 2013-01-16 09:17:16)
Flere nye regler
Forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)
LES MER
(OPPDATERT 2012-04-13 13:51:30)

Medlemsskap i KAF
Kontingentsatser for medlemsskap i Kultiveringsanleggenes forening
LES MER
(OPPDATERT 2012-04-12 13:49:12)
Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk
Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i Norge og kommet med en rekke anbefalinger.
LES MER
(OPPDATERT 2012-01-02 13:46:10)

Etter kultiveringsmøte 2011
Her legges artikler og foredrag fra foredragsholderne til nedlasting.
LES MER
(OPPDATERT 2011-03-15 13:41:30)
Godkjente desinfeksjonsmidler
Oppdatert liste over godkjente desinfeksjonsmidler 
LES MER
(OPPDATERT 2010-12-06 13:24:05)

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

LES MER
(OPPDATERT 2010-12-02 13:22:31)