Fiskevelferdskurs

Akvakulturdriftsforskriften stiller krav om gjennomføring av kurs i fiskevelferd hvert 5. år.

 

Her følger oversikt over tilbydere av slike kurs:

 

Åkerblå - http://akerbla.no/kurs-nb/fiskevelferd-apne-repetisjons-grunnkurs/

 

Fomas -  http://fom-as.no/tjenester/kurs-og-undervisning/

 

Marin Helse - http://marinhelse.no/fiskevelferdskurs-settefisk/

 

Vesterålen fiskehelsetjeneste - http://www.vfh.no/

 

NIVA - http://www.niva.no/fagomraader/akvakultur/kurs-i-fiskevelferd

 

Labora - http://www.labora.no/kurs