Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
(OPPDATERT 12/2/2010 1:22:31 PM)


Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har som hovedoppgaver å beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål, trusselnivå, utarbeide prognoser for innsig av laks samt gi råd om beskatningsnivået.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks.

Rapporten kan i helhet leses her. 


For mere informasjon om vitenskapsrådet : http://www.vitenskapsradet.no/