Godkjente desinfeksjonsmidler
Oppdatert liste over godkjente desinfeksjonsmidler 
(OPPDATERT 12/6/2010 1:24:05 PM)


Mattilsynet har i samarbeid med Statens legemiddelverk oppdatert listen over preparater som er godkjente desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter.

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00062/Liste_over_preparate_62691a.pdf

Følgende preparater er godkjent i henhold til forskriften § 4:

• Halamid ®

• Virocid

• Kick-Start

• Aqua Des

• Perfectoxid

• NORMEX Desinfecta

• Grotanol 3025 (endret navn fra Buraton 3025)

• ADDI AQUA