Etter kultiveringsmøte 2011
Her legges artikler og foredrag fra foredragsholderne til nedlasting.
(OPPDATERT 3/15/2011 1:41:30 PM)


Det kan være problemer med å få lastet ned foredraget til Statkraft. Vi jobber med saken.

Vedlegg:
DN-genbank
Eks Hvordan gå fram HMS
Eks risikovurdering_Torpa
Eks Tilgjengelig lover og regler
HMS Drift FOSA
HMS Driftssikkerhet FOSA
HMS Fiskehelse FOSA
HMS Mål organisasjon
IK-akvakultur foredrag
IMS presentasjon
Internkontroll- Knut Bergersen
NINA Forskningsstasjon
Presentasjon av helsetjenesten
Statkraft - kultivering
Ungfiskutsettinger fra IMS