Medlemsskap i KAF
Kontingentsatser for medlemsskap i Kultiveringsanleggenes forening
(OPPDATERT 4/12/2012 1:49:12 PM)


Medlemskontingenten er gradert etter omsetning:

  • Under 50.000 kr.:                 kr. 300,- (grunnkontingent)
  • 50.000 – 100.000 kr.           kr. 800,-
  • 100.000 – 500.000 kr.:        kr. 1.300,-
  • 500.000 – 1.000.000 kr.:     kr. 2.300,-
  • Over 1.000.000 kr.:              kr. 3.300,-

 

For de anlegg som har driftstilskudd fra f.eks. utbygger gjelder dette som omsetning.