Flere nye regler
Forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)
(OPPDATERT 4/13/2012 1:51:30 PM)


http://ext.makenewsmail.com/read/19119/19823867/3959

Hensikten med standarden er å redusere risikoen for rømming av fisk fra alle typer landbaserte akvakulturanlegg. Standarden setter blant annet krav til utforming, dimensjonering og bygging av rømningssikre anlegg, og omfatter alle ledd av akvakulturanlegget fra prosjektering fram til og med lasting / lossing av fisk.
Standarden er av betydning for alle som eier, prosjekterer, bygger eller leverer hele eller deler til landbaserte akvakulturanlegg for fisk.