KULTIVERINGSMØTET 2013
Tirsdag 12/3 kl 1300 til torsdag 14/3 kl 1200 Fleischer`s Hotel på Voss. www.fleischers.no
(OPPDATERT 1/16/2013 9:17:16 AM)

Thomas Weiseth

Arrangør: Kultiveringsanleggenes Forening.

Tidsramme: Tirsdag 12/3 kl 1300 til torsdag 14/3 kl 1200
Målsetting: Å øke kunnskapsnivået i kultiveringssektoren og etablere et miljø for alle aktører innenfor kultiveringsvirksomhet.

Sted:   Fleischer`s Hotel på Voss se www.fleischers.no

Hvordan komme dit?

Tog fra Oslo kl 0805 er på Voss kl 1335. Retur fra Voss kl 1310 er i kl Oslo 1905

Hotellet har spesialavtale med Norwegian iflg hjemmesida. Det går fly fra Oslo kl  0800 som er i Bergen kl 0855. Fly fra Trondheim kl 0910 er i Bergen kl 1010. Fra Flesland går det buss til togstasjonen. Tog fra Bergen 1158 er på Voss 1307.

Retur fly til Oslo går fra Bergen kl 1500 og er i Oslo kl 1555. Til Trondheim går det fly fra Bergen kl 1600 som er i Trondheim kl 1700. Tog fra Voss til Bergen kl 1236 og 1337. Det går flybuss hvert kvarter til Flesland.

Avstander med bil: Lillehammer – Voss 342 km stipulert til 4 t 40 min, Oslo – Voss 415 km stipulert til 5 t 30 min, Trondheim – Voss 531 km stipulert til 7 t 30 min.

Tema:

-          Reetablering av laksen i Vosso

-          Anleggsbesøk / besøk smoltanlegget ved Evangervatnet.

-          Nye retningslinjer for kultivering .

-          Merking av all oppdrettslaks

-          Status norske laksebestander

-          Forbedret registrering og varsling av lakselus

-          Utvandring av sjøørret, merkeforsøk

-          Nytt fra Skretting. Oppdrett og bærekraft

-          Kultivering i Aurland

-          Aktuelt utstyr og praktiske forsøk for kultiveringsanlegg

-          VI Helsetjenesten

-          Årsmøte KAF

Program: Detaljert program kommer seinest to uker før møtet når alle brikker er på plass.

Pris: Opphold bestående av lunsj ankomstdagen  og fullpensjon i to døgn (tom lunsj torsdag) kommer på i alt kr 3 545,-

Ingen deltakeravgift.

Bindende påmelding innen 20. februar 2013 til

KAF v/ Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2881 AUST TORPA, pr damp-post, men

helst på e-post: oppland@fjellstyrene.no

evt. Tlf nr 61 11 95 70 eller mobil 905 52 790

Påmeldingsskjema