Kultiveringsmøte 2013 vel gjennomført
KAF arrangerte årets kultiveringsmøte samt årsmøte i foreningen på Voss i tidsrommet 12/3-14/3 2013.
(OPPDATERT 3/15/2013 9:54:55 AM)

Thomas Weiseth

Årets kultiveringsmøte er nå gjennomført og det ble ett vellykket arrangement med mange interessante foredrag.
Hovedtema for møtet var:
- Forslag til nye retningslinjer for framtidig kultivering. Her fikk vi mange gode diskusjoner blant annet gjennom foredrag og gruppearbeid.
- Redningsaksjonen for Vossolaksen
- Anleggsdrift

Foredragene og presentasjonene samt relevant informasjon fra møtet vil etter avtale med foredragsholdere bli lagt ut her fortløpende.

Tema - Vossolaksen
Vossolauget - Vossolaksen, en legende vender tilbake? -  Cato Lyngøy(forfall til møtet) -Bjørn Barlaup fortalte om status for redningsaksjonen og innholdet i den nye rapporten om Vossolaksen som nettopp er kommet ut.
Forvaltningens rolle i prosjektet - fiskeforvalter Atle Kambestad, Fylkesmannen i Hordaland

Tema - Nye retningslinjer for kultivering
Høringsnotat fra DN - Presentasjon/foredrag - Anne Kristin Jøranlid
Genbankbasert kultivering - Rune Limstrand, Statkraft
Forbedret registrering og varsling av lakselus - Peder Jansen, VI
Vandringsatferd og overlevelse til klekkeriprodusert ørretsmolt i Nidelva - Jan Grimsrud Davidsen, NTNU Vitenskapsmuseet
Status norske laksebestander - Eva Thorstad, NINA

Tema - Anleggsdrift
Vannbehandling og prosessovervåking - Presentasjon - Bjarte Landro, Sterner Aquatech
Helsetjenesten for kultiveringsanlegg + Sjukdomsovervåkning på villfisk - Veslemøy Sunniva Oma, Veterinærinstituttet i Trondheim