Revidering av bestemmelser om vannbehandling innen akvakultur
Mattilsynet har startet arbeidet med å revidere bestemmelsene om vannbehandling innen akvakultur.
(OPPDATERT 5/21/2013 10:46:25 AM)

Thomas Weiseth
Bestemmelser om vannbehandling er i dag plassert i flere ulike forskrifter i akvakulturregelverket. Bestemmelsene inneholder krav om å desinfisere inntaksvann og/eller avløpsvann, etter godkjent metode og med godkjent utstyr. Formålet med bestemmelsene er å forebygge og begrense spredning av sykdommer til akvakulturdyr, villfisk og andre akvatiske dyr.

Les mer på Matilsynet