Kultiveringsmøte 2015

17. – 19. mars på på Comfort Hotell Union Brygge, Drammen.
Programmet i år er meget bra, med mange aktuelle temaer samt dyktige foredragsholdere.
Det er bra med påmeldinger til møtet men vi har fremdeles plass til flere.

Velkommen til møtet.

(OPPDATERT 2/2/2015 11:07:37 AM)

Thomas Weiseth
Arrangør: Kultiveringsanleggenes Forening.

Tidsramme: Tirsdag 17/3 kl 1200 til torsdag 19/3 kl 1200

Målsetting: Å øke kunnskapsnivået i kultiveringssektoren og etablere et miljø for alle aktører innenfor kultiveringsvirksomhet.

 

Sted:   Comfort Hotell Union Brygge, Drammen se http://www.hotell.no/hotell/norge/drammen/comfort-hotel-union-brygge

       

Tema:

 • Kort historikk om kultivering i Drammenselva
 • Anleggsbesøk Hellefoss Åmot Kultiveringsanlegg.
 • Organisering av sportsfiske .
 • Drammenselva en forskningselv fra 1982
 • Sjøørret i Drammenselva
 • Gyroregistrering i Drammenselva
 • Gyroresistens på laks
 • Gyrobekjempelse i Norge.
 • Parasitter og sykdommer
 • Nytt fra forvaltningen
 • Genetisk tilhørighet, laks
 • Obligatorisk opphavskontroll for stamfisk av laks
 • Nytt om for og fortyper, Skretting
 • Produksjon av smolt: Er det størrelsen som teller ?
 • Reetablering av Vefsna. Nyttige erfaringer
 • VI Helsetjenesten
 • Årsmøte KAF

Program (oppdatert 10. mars)

Innbydelsebrev - påmeldingskjema

Innkalling årsmøte 2015

Årsberetning 2014

Budsjett 2015

Regnskap

Foredrag fra møtet:
Genetisk tilhørighet - NOFIMA
Miljødirektoratets befatning med "gyroarbeidet" - MD - Helge Axel Dyrendal
Fiskekultivering i Tyrifjorden - Morten Eken
Gyroresistens hos laks - NOFIMA - Bjarne Gjerde
Parasitter og sykdommer - Veterinærhøgskolen - Trygve Poppe
Nytt fra forvaltningen - MD - Anne Kristin Jøranlid
Kultiveringstjenesten og kultiveringsskolen - Veterinærinstituttet - Kristoffer Vale Nielsen
Forvaltning av sjøørret i Buskerud - FM i Buskerud - Erik Garnås
Risiko for spredning av gyro i Oslofjorden - Vestfold fylkeskommune - Lars Wilhelm Solheim
Skjellkontrollen for stamlaks -NINA, Sten Karlssson