Revisjon av akvakulturdriftsforskriften

Mattilsynet starter en revisjon av forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften). Målsettingen med revisjonen er å fjerne eller endre bestemmelser som fører til unødvendig saksbehandling, unødvendige byrder og hindringer for utvikling og forbedringer i driften av akvakulturanlegg.

(OPPDATERT 2015-03-30 09:52:25)

Thomas Weiseth

 

les mer her :

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/revisjon_av_akvakulturdriftsforskriften.18612?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Revisjon_av_akvakulturdriftsforskriften&utm_content=Akvakultur%2C_Akvakultur