Årsmøte 2016
Styret for Kultiveringsanleggenes forening(KAF) innkaller med dette til årsmøte på Scandic Hell Hotell Værnes onsdag 16. mars 2016 kl 17.30
(OPPDATERT 2/29/2016 10:19:42 AM)

Thomas Weiseth

Årsmøtet avholdes i forbindelse med Kultiveringsmøtet 2016 på samme sted.

Se : Innkalling årsmøte