Sikkerhetskurs GASS
”Sikker håndtering av gass” er et heldagskurs som gir en innføring i generell gasskunnskap. Det er god variasjon mellom teori, demonstrasjoner og praktisk øvelser. Alle kursdeltagerne vil få mulighet til å slukke brann i ulike gasser med ulike typer slokkemetoder. Kurset avsluttes med en enkel skriftlig prøve slik at tilegnet kunnskap kan dokumenteres. Både bedriften og deltagere får etter endt kurs utstedt kompetansebevis
(OPPDATERT 2018-03-06 10:05:48)

Thomas Weiseth

Kurset passer for alle som bruker gass eller håndterer gassflasker i løpet av arbeidsdagen. Dette kan for eksempel være gårdbrukere, ansatte i tradisjonell industri, farmasøytisk industri, næringsmiddel-industri, fiskeoppdrett, transportsektoren eller helsesektoren.

Se aga.no

Påmelding