Sikkerhetskurs GASS
”Sikker håndtering av gass” er et heldagskurs som gir en innføring i generell gasskunnskap. Det er god variasjon mellom teori, demonstrasjoner og praktisk øvelser. Alle kursdeltagerne vil få mulighet til å slukke brann i ulike gasser med ulike typer slokkemetoder. Kurset avsluttes med en enkel skriftlig prøve slik at tilegnet kunnskap kan dokumenteres. Både bedriften og deltagere får etter endt kurs utstedt kompetansebevis
(OPPDATERT 3/6/2018 10:05:48 AM)

Thomas Weiseth

Kurset passer for alle som bruker gass eller håndterer gassflasker i løpet av arbeidsdagen. Dette kan for eksempel være gårdbrukere, ansatte i tradisjonell industri, farmasøytisk industri, næringsmiddel-industri, fiskeoppdrett, transportsektoren eller helsesektoren.

Se aga.no

Påmelding