Innkalling årsmøte

Styret for Kultiveringsanleggenes forening innkaller med dette til årsmøte på; Bårdshaug Herregård i Orkanger onsdag 21. mars 2018 kl. 1700. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Kultiveringsmøtet 2018 på samme sted.

(OPPDATERT 3/8/2018 11:46:12 AM)

Thomas Weiseth

 

Innkalling årsmøte 2018

Årsberetning 2017

Virksomhetsplan 2018

Resultat 2017 - Budsjett 2018

Årsregnskap 2017

 

 

 

 

Eventuelle saker som medlemmene ønsker å ta opp må være styret i hende innen fredag 16. mars 2018.  epost: oppland@fjellstyrene.no