Villakskonferansen 2019
En vitenskapelig konferanse på norsk for lakseforskere, lakseforvaltere og andre kunnskapsinteresserte arrangeres i Trondheim 22.-23. januar 2019
(OPPDATERT 12/12/2018 11:07:41 AM)

Thomas Weiseth

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der lakseforskere og lakseforvaltere og alle andre som er interesserte i ny kunnskap om laks kan møtes for utveksling av kunnskap, for å bli bedre kjent, og diskutere nye ideer. Foredragene skal ha en høy faglig kvalitet, men skal være forståelig for et bredt spekter av publikum.

Mer informasjon og PÅMELDING