Etter kultiveringsmøte........

Foredragene fra møtet

(OPPDATERT 3/25/2019 12:08:18 PM)

Thomas Weiseth

 

Storørret i Norge - status, problemer og tiltak - Morten Kraabøl, Multiconsult

Til laks åt alle 20 år etter - Kjetil Hindar, NINA

Lys og lysregulering i kultiveringsanlegg - Per Anton Sæther Marin Helse AS

Hva er et godt vannmiljø ? - Per Anton Sæther, Marin Helse AS