Om KAF


Foreningens formål

Kultiveringsanleggenes Forening er en sammenslutning av virksomheter som driver med kultivering av ville fiskebestander. Blant medlemmene er fiskekultiveringsanlegg, genbankanlegg og forskningsanlegg. Foreningen har bl.a. som formål å:

  • Være en pådriver for å sikre kvalitet i norsk fiskekultivering.
  • Påvirke beslutningsprosessen i offentlig forvaltning.
  • Bistå medlemsanlegg i aktuelle saker.
Mer om foreningen finner du i våre vedtekter  

Medlemskontingenten er gradert etter omsetning:

  • Under 50.000 kr.:                kr. 300,- (grunnkontingent)
  • 50.000 – 100.000 kr.           kr. 800,-
  • 100.000 – 500.000 kr.:        kr. 1.300,-
  • 500.000 – 1.000.000 kr.:     kr. 2.300,-
  • Over 1.000.000 kr.:             kr. 3.300,-

 

For de anlegg som har driftstilskudd fra f.eks. utbygger gjelder dette som omsetning.Styret

Siste årsmøte ble avholdt på First Hotell Alstor i Stavanger onsdag 2. mars 2011 kl 17.00. 
Følgende styre ble valgt:
 
Leder:  Arnt Hovland Munthe
arnt.hovland@aroygard.no 908 37 175
Nestleder:  Helen Thonhaugen
helen.thonhaugen@statkraft.com

Styremedlem: 
Frode Laugerud
flauge.hak@hotmail.com

Styremedlem: 
Thomas Weiseth
thomas@settefisk.com
903 66 900
Kasserer/sekretær: 
Jan Hageland
jan.hageland@fjellstyrene.no
90 55 27 90
 
(oppdateringer kommer)

1. Varamedlem:
2. Varamedlem: 

Valgkomite
Leder : 
Medlem: 
Medlem: