Fag


Fiskehelsepermen - KultiveringsveilederenFiskehelsepermen/kultiveringsveilederen er et samarbeidsprosjekt mellom Kultiveringsanleggenes forening, helsetjenesten for kultiveringsanlegg, Diretektoratet for naturforvaltning, Mattilsynet, Statkraft Energi AS og EBL (inntil 2005).

Fiskehelsepermen er under stadig oppdatering og har nå blitt nettbasert. Den er døpt om til Kultiveringsveilederen og er å finne HER

Fôring og ernæringHer kan du lese innlegg som handler om fiskens ernæringsbehov og om fôring av fisk.
  • Fiskens ernæringsbehov
  • Praktisk fôring

Kalking av vassdragHer finner du litteratur om kalking av vassdrag.

Direktoratet for naturforvaltnings side om kalking av vassdrag.

FiskehelseHer finner du stoff om helse og velferd hos fisk.

StamfiskutvalgStamfiskutvalget leverte i 1988 sin instilling vedrørende kultiveringsvirksomheten og bruk av stedegne stammer av anadrom laksefisk til utsettingformål.

Her finner du hele rapporten.